Complementary souls

100 x 120 cm.

Denna beställningen var en målning av två (de ska hänga i olika rum) och jag försökte fånga beställarnas energi och samspel gentemot varandra.

Paret som beställde denna är väldigt olika som personer - nästan varandras totala motsats. 

Men istället för att låta det vara ett hinder så lär de sig av varandra och kompletterar varandra otroligt bra och därför fick målningen namnet "Complementary souls".

Färgskalan består av: Umber, burnt umber, raw umber, pale umber, paynes gray, ljusgrått, beige (åt det röda hållet), beige (åt det gula hållet), dusty white och vitt. Den metalliska touchen är i koppar och några partier är en mix av koppar och brons. ⠀